Velkommen til Nardo skolekorps

Kjenner du noen som har lyst til å spille i korps? Vi har korpsøvelse hver torsdag mellom kl 17.00 - 20.00, og vi vil gjerne ha flere medlemmer

Nardo skolekorps har et veldig godt og sosialt miljø for barna - og foreldrene.  Innmeldingsskjema finner dere her: Innmeldingsskjema

I skjemaet er det spørsmål om hvilket instrument barnet ønsker å spille, og dere kan angi tre prioriterte ønsker. Vi har plass på alle instrumenter, men i år trenger vi spesielt kornett, trombone, horn, baryton og klarinett. Saksofon er best egnet for de litt større barna, men man kan starte på klarinett og bytte etter en stund. Instrument får du låne av korpset.

Trondheim kommunale kulturskole sørger for instrumentopplæring, så det må søkes om plass her: https://www.trondheimkulturskole.no/no

Skriv musikantens førstevalg under "instrument", og velg "Nardo skolekorps". 

Har du/dere spørsmål? Ta kontakt med korpsets rekrutteringskomite: rekruttering@nardokorps.no


Følg oss gjerne på facebook: https://www.facebook.com/nardokorps


Korpset øver på Nardo skole med torsdag som fast øvingsdag  

Adresse og annen informasjon

Adresse

Adresse:

Nardo skolekorps

Sørenga 2 (Nardo skole)

7032 TRONDHEIM

            

Organisasjonsnummer: 983764428

Kontonummer: 5361.06.08759

VIPPS nr.: 747142


Epost: 

leder@nardokorps.no

kasserer@nardokorps.no

Korpsets ledelse, dirigenter, juniorstyre og komiteer

Ledelse 

Leder: Karsten Selseth Landrø  (leder@nardokorps.no)

Nestleder: Hilde Lea Lein 

Kasserer: Lars Lydersen (kasserer@nardokorps.no)


Dirigenter 

Musikalsk leder og dirigent for hovedkorps: Jørgen Simarud Stabell

Dirigent for juniorkorpset: Trond Erik Krogstad og Yngve Hasnes

Dirigent for aspirantkorps: Trond Erik Krogstad 


Juniorstyret (2023-2024)

Leder: Helle Johnsen

Nestleder: Johanne Fagertun


Valgkomiteens innstilling årsmøtet 2024


Korpsets historie

Om Nardo skolekorps

Nardo skolekorps ble offisielt stiftet 18. november 1954 som Singsaker skolekorps. Overlærer Erik Øren var den drivende kraft i etableringen av skolekorpset og ble også naturlig valgt som korpsets første formann. Lærer Inge Ladegård var korpsets første dirigent.


Etter hvert som antall barn ved Singsaker skole ble færre, besluttet Trondheim kommune å legge ned barnetrinnet ved skolen. En ny skole eksisterte på Nardo og det ble besluttet å flytte korpset dit. 


Navnet ble endret til Nardo skolekorps 1. januar 1976.


Dirigenter i hovedkorpset

1954 - 1956 Lærer Inge Ladegård

1956 - 1964 Musikkløytnant Erling Mostad

1964 Kjell H. Ledang

1964 - 1966 Musikkløytnant Erling Mostad

1966 - 1968 Arild Laugen

1968 - 1969 Per Fr. Skancke

1969 - 1977 Rolf Johnsen

1977 - 1980 Magne Vingsand

1980 - 1981 Knut Johnsen

1981 Rolf Johnsen

1981 - 1985 Terje Årlie

1986 - 1989 Erik Hagen

1989 - 1990 Hilde Johansen

1990 - 1992 Åge Røe

1992 - 1994 Torleiv Skjøtskift

1994 - 2000 Morten Hole

2000 - 2002 Morten Seipäjärvi

2003 - 2008 Ragnhild Egtvedt

2008 - 2011 Svein Tore Werstad

2011 - 2017 Svein Buan

2017 - 2019 Jørgen Simarud Stabell

2019 - 2022 Eirik Jacobsen Lauvås

 2022 - Jørgen Simarud Stabell


Dirigenter i juniorkorpset

1996 - 1997 Stein Aune

1997 - 2001 Trond Erik Krogstad

2001 - 2002 Gunn E. Hindnes

2003 - Trond Erik Krogstad

2019 - Trond Erik Krogstad og Yngve Hasnes


Ledere i Nardo skolekorps

1954 - 1956 Overlærer Erik Øhren

1956 - 1962 Overlærer I. Kr. Kjelstad

1962 - 1963 Overlærer Olav Kjelstad

1963 - 1964 Overlærer Erling Høglo

1964 - 1965 Sporvognfører Odd Nyberg

1965 - 1966 Ole Sjøvik

1967 - 1968 M. Witzøe

1968 - 1968 Anny Stene

1968 - 1970 Odd Nyberg

1970 - 1973 ?

1973 - 1973 Kåre Halstadtrø

1974 - 1977 Sten Hjertaas

1977 - 1978 Asbjørn Øye

1979 - 1980 Knut J. Eggan

1981 - 1982 Rolf Utseth

1983 - 1984 Gunnar Beck

1985 - 1986 Gunnar Fjellvær

1986 - 1988 Gunnar Beck

1988 - 1989 Karen Dahl (Heimdal)

1989 - 1990 Harald Snekvik

1990 - 1992 Torbjørn Alstad

1992 - 1995 Grete Storvold

1995 - 1996 Oscar Vinje

1996 - 1999 Marte Lauvsnes

1999 - 2002 Bente Kjøsnes

2002 - 2005 Tor Mauseth

2005 - 2008 Turid Knudsen

2008 - 2012 Georg Brustad

2012 - 2016 Tore Resell

2016 -         Karsten Selseth Landrø

Veterankorps

I forbindelse med de siste års jubileer (hvert 5. år) har det dukket opp et veterankorps på Nardo. Veterankorpset består av tidligere musikanter i alle aldre, foreldre til musikantene i skolekorpset og andre som vil være med. Ferdighetsnivået varierer, noen spiller fortsatt i andre korps, mens andre tar fram instrumentet i denne anledningen. Vi øver mot jubileumskonserten til skolekorpset, og noen jubileumsår har vi vært med i 17. mai toget, for å lage litt ekstra trøkk.

Vi øver normalt annenhver torsdag på Nardo skole i jubileumsåret, etter skolekorpset øving. De som ikke har instrument, kan låne fra skolekorpset hvis det er ledig kapasitet. Dirigent er tidligere dirigenter fra skolekorpset eller vi dirigerer oss selv. Praten går lett under øvelsen og kaffe og kaker er ikke å se bort fra. 

Notene vi tar fram er som regel gode gamle klassikere fra vår tid i skolekorpset og vi framhever at vi skal ha det moro med stykkene :-)

Nytt i Jubileumsåret 2024 er også et Foreldereaspirantkorps hvor de som er helt ferske kan begynne å spille. Vi øver omtrent hver Torsdag.


Historiske bilder av Singsaker skolekorps og Nardo skolekorps

Bilder fra korpsets aktiviteter 

Fra marsjøvelse og filmopptak ifm 17. mai-feiring i 2020

MaxSpill

Samarbeid med Nemi Assuranse

Grasrotandelen

Nardo skolekorps er registrert i Frivillighetsregisteret og er godkjent som grasrotmottaker. Velg Nardo skolekorps som mottaker av grasrotandelen, så er du med på å støtte et lite korps med et stort hjerte!

Gå inn på Norsk Tipping og les mer om grasrotandelen:

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/